Sajtómegjelenések

Új Néplap - Szilvási Zsuzsa írása

2017.02.27.

Lélek az öt vonal közt...


Itt az advent, elindult Rákász Gergely hagyományos koncertsorozata, amely idén a Mozart Christmas Edition cí- met viseli.
– Fiatalok számára adott kon- certet alig néhány órával ez- előtt Karcagon. Miért tartja fon- tosnak a diákok megszólítását?
– A karcagi református gim- náziumba évek óta visszajá- rok. Tulajdonképpen ott a re- formátus egyház szervezi a koncertet és ezzel párhuzamo- san a gimnázium tornatermé- ben is adok egy hangversenyt. Ez az aktív hála kategóriája. Úgy gondolom, minden ember kap az élete során egy csomó szívességet, általában olyanok- tól, akiknek sohasem fogja tud- ni viszonozni. Az Univerzum rendje akkor áll helyre, ha eze- ket a szívességeket tovább ad- juk. Én így tudom viszonozni. Ezek a gyerekek ma Mozart- tal, Bachhal találkoztak. Per- sze nincsenek olyan illúzióim, hogy holnap le fogják cserélni Beyonce-t Bachra, de igenis hi- szem, hogy kicsit más ember- ként mentek ki a koncertről, mint ahogy bejöttek.
– Miért éppen Mozart áll az idei koncertsorozat középpont- jában?
– Mert 260 éve született, és a Budapesti Nyári Fesztivál kül- dött egy üzenetet, hogy csinál- nék-e jó kis beszélős koncertet róla. Merthogy milyen jó, hogy nálam nem csak a tízezer hang van, hanem hozzá a zenetörté- net is... Aztán sorozat lett belő- le. A közönség egyébként na- gyon szereti. Érdekes, másként ül be az ember egy Mozart, és másként egy Bach koncertre. A végén persze ugyanúgy megy ki. Amikor érkeznek, még gondterheltek, nyomkodják a telefonjaikat, aztán eltelik más- fél óra és kisimultan, elégedet- ten térnek haza. Nagyon boldog vagyok, hogy ennek részese le- hetek közvetítőként.
– Mégis, melyik zeneszerző áll közelebb Önhöz?
– Mozarttal sokkal többet küszködtem, mint Bachhal. Bach szögletesebb, jól szerve- zett, ő az univerzum rendje, a gravitáció, a kötés az atomok között. Mozart meg felrobban az örömtől, majd sírdogál egy kicsit, aztán amott megint fel- robban és közben mintha a Te- remtő mosolyogna ránk. Ne- kem, aki azt szoktam meg, hogy keményen dolgozom, sok- kal egyszerűbb volt megbarát- koznom Bachhal. Mozart meg istenadta tehetség, egy lépést sem kellett tennie a zseniali- tásáért, s ezért egyszerre lehet imádni és utálni. Megtanulni valaki művét egyébként olyan, mint összeköltözni vele, hiszen ott van a lelkük az öt vonal kö- zött... Napokat, hónapokat töl- tök a társaságukban. Bachal bármikor összeköltöznék, Mo- zart viszont lehet, hogy rövid időn belül megőrjített volna.
– Kiket vár a mostani kon- certre?
– Elsősorban azokat, akiket ugyanúgy érdekel, hogy hol tart az agysebészet, vagy épp megnézik a tévében, ha a koz- mológiáról vetítenek egy fil- met. Mert őket az is érdekel- ni fogja, hogy ki volt valójában Mozart és miért éppen ilyen ze- nét írt. Az értékekre vágyó emereket.

Sz.Zs.

 


Hangversenyek és jegyrendelés

Következő hangverseny

2021. szeptember 25. 20:00
Sárvár - Lords of the Organ IV.

Kapcsolat

Baráti Kör

Személyes koncertértesítők, kedvezmények